SHARKY - Spletne rešitve Razvoj spletnih aplikacij
Vzdrževanje spletnega mesta

»Razvoja spletnega mesta po objavi ne smemo prepustiti naključju. Dejavno moramo skrbeti za njegovo življenje, sicer lahko hitro izničimo delo.«

Objava spletnega mesta ne pomeni, da je delo zaključeno, ampak je to šele začetek življenja spletnega mesta. Ker spletne projekte običajno pripravimo z določenim namenom, je pred nami še statistično sledenje posameznih strani v dejanski interakciji z uporabniki. Za snovalce spletnega mesta je pomembno spremljanje obiskanosti posameznih strani, spremljanje uporabniških poti skozi strani in smeri, od koder so obiskovalci prišli na posamezno stran. S tem lahko ugotovimo veliko koristnega za nadaljnjo delo.
Kot izhodišče za načrtovanje naredimo okvirni časovni načrt (ritem) za objavo novih vsebin.

Ritem objave dinamičnih vsebin je preprosta vizualizacija, ki prikazuje prerez med časom in novo vsebino na spletnem mestu. Pove nam, v kakšnih časovnih intervalih naj bi objavljali posamezne sklope novih vsebin.

V mesečno vzdrževanje so vštete spremembe na obstoječih straneh, popravki, korekture ter izdelava novih strani v okviru predlagane sheme – ogrodja. Naročnik in izvajalec definirata ogrodje ter navigacijsko shemo spletnega mesta v dogovoru o medsebojnem sodelovanju.